top of page

WINDOW DISPLAY

כבר בשנת לימודינו הראשונה במחלקה לעיצוב תכשיטים גילינו קווי דמיון בהשקפות העולם שלנו, בתפיסותינו העיצוביות ובמקורות ההשראה: שתינו בעלות חיבה עזה למיניאטורות, משחקים, מנגנונים, מכאניות וחוש הומור.

פרויקט חלונות הראווה בשנה ד' מהווה את אחת הפלטפורמות המרכזיות לסיכום התואר, כך שהיה ברור לנו כי נבצע אותו יחדיו:

הן בשל העבר המשותף שלנו, הן כסימן לדרך החדשה אליה אנו יוצאות. 

ההחלטה לשתף פעולה בחלון הראווה נבעה מתוך רצון לברוא עולם מקיף ורחב, בו יוכלו להשתלב בהרמוניה סגנונות שונים, שישקפו את האג'נדה העיצובית של כל אחת מאיתנו - ביחד ובנפרד - אותה רכשנו וגילינו במהלך 4 השנים האחרונות. 

התבוננות במכלול התכשיטים שיצרנו בשנים האחרונות, עוררה בנו שאלות ומחשבות בנוגע לאוצרות של חלל התצוגה. בתום תהליך מחקר וקיטלוג, הבנו כי הדרך הטובה ביותר להצגת הפריטים תהיה שילובם במרחב, כך שתודגש ראיית העולם המשותפת שלנו והזרקור לא יופנה להבדלים בין היצירות של כל אחת מאיתנו.

ברוח ההבנות המשותפות אודות מרחב התצוגה שלנו, החלטנו לבסס אותו על מבניות גיאומטרית, צבעונית ומשחקית, שתחבר בין האובייקטים המוצגים בו ותתממשק עמם.

מאחר שאיננו מורגלות בעבודה בממדים כה גדולים, נעזרנו בתוכנת Rhino, באמצעותה מידלנו בתלת-ממד את חלל התצוגה ואת הקומפוזיציה, תוך התחשבות בצבעוניות ובמבניות. באופן זה יצרנו מרחב חווייתי ומאתגר, המציג באופן גרפי ו"קריא" סיפור מאגד והרמוני. 

bottom of page